vācu

Dabei kommt den Eltern eine besondere Bedeutung als Sprachförderer ihrer Kinder zu. Eltern, die umfassend über den Sprachentwicklungsstand ihres Kindes informiert wurden und wissen, wie sie den Spracherwerb ihres Kindes im All-tag unterstützen können, erhöhen die Effektivität therapeutischer Intervention. Elterntrainings wie „Schritte in den Dialog“ (Möller 2009) oder das „Heidelberger Elterntraining“ (Buschmann 2007) können nachweislich dazu beitragen, die el-terliche Sprachförderkompetenz zu stärken und auf diese Weise die Entstehung einer Sprachentwicklungsstörung im frühen Kindesalter zu verhindern.In den nachfolgenden Checklisten werden die Meilensteine der kindlichen Sprach-entwicklung ab der U6 (ab 12 Monaten) bis zur U9 (bis 5;4 Jahre) beispielhaft aufgeführt. Die sprachlichen Fähigkeiten werden den Bereichen „Lauterwerb“, „Wortschatz“ und „Grammatik“ zugeordnet, wobei jeweils zwischen rezeptiven (Sprachverständnis) und expressiven (Sprachproduktion) Fertigkeiten unter-schieden wird. Es wurde Wert darauf gelegt, insbesondere solche sprachlichen Fähigkeiten aufzuführen, die auf der Grundlage empirischer Studien als gesichert gelten können (u.a. Fox, 2003; Grimm, 2003b). In den letzten Jahren wird von ärztlicher und logopädischer Seite zunehmend auf die Notwendigkeit einer ope-rationalisierten, evidenzbasierten Diagnostik hingewiesen. In den vorliegenden Checklisten werden daher ausgewählte Prüf- und Testverfahren angegeben, die in der logopädischen Praxis durchgeführt werden können.Außerdem werden Screeningverfahren zur Verwendung in der kinderärztlichen Praxis genannt, mit deren Hilfe relativ schnell entschieden werden kann, ob eine

latviešu

Vecākiem ir īpaši svarīga loma, palīdzot bērniem runāt viņu valodā. Vecāki, kuri ir pilnībā informēti par bērna valodas attīstības līmeni un zina, kā viņi var atbalstīt bērna valodas apguvi ikdienas dzīvē, palielina terapeitiskās iejaukšanās efektivitāti. Vecāku apmācības kursi, piemēram, “Soļi dialogā” (Möller 2009) vai “Heidelberger Elterntraining” (Buschmann 2007), var uzskatāmi veicināt vecāku valodas prasmju stiprināšanu un šādā veidā novērst valodas attīstības traucējumu attīstību agrā bērnībā Turpmākajos kontrolsarakstos kā piemēri parādīti bērnu valodas attīstības starpposmi no U6 (no 12 mēnešiem) līdz U9 (līdz 5; 4 gadiem). Valodas prasmes tiek piešķirtas tādām jomām kā “fonētiskā apguve”, “vārdu krājums” un “gramatika”, tādējādi nošķirot uztverošās (valodas izpratne) un izteiksmīgās (valodas veidošanas) prasmes. Svarīgi bija uzskaitīt tās valodas spējas, kuras var uzskatīt par nodrošinātām, pamatojoties uz empīriskiem pētījumiem (piemēram, Fox, 2003; Grimm, 2003b).Pēdējos gados ārsti un logopēdi arvien vairāk ir norādījuši uz nepieciešamību pēc racionāli pamatotas, uz pierādījumiem balstītas diagnozes. Tādēļ šajos kontrolsarakstos ir norādītas atlasītas pārbaudes un pārbaudes procedūras, kuras var veikt logopēdiskajā praksē. Turklāt tiek nosauktas skrīninga metodes, kas izmantojamas pediatrijas praksē, ar kuru palīdzību salīdzinoši ātri var izlemt, vai

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pārliecinieties, ka ievērojat tulkojamo tekstu rakstiskos noteikumus un valodas. Viena no svarīgākajām lietām, kas lietotājiem būtu jāpatur prātā, izmantojot Tulkotajs.com tulkošanas sistēmu, ir tā, ka tulkošanā izmantotie vārdi un teksti tiek glabāti datu bāzē un dalīti ar citiem lietotājiem vietnes saturā. Šī iemesla dēļ mēs lūdzam jūs apzināties šo problēmu tulkošanas procesā. Ja nevēlaties, lai jūsu tulkojumi tiktu publicēti vietnes saturā, lūdzu, sazinieties ar → "Saziņai" pa e-pastu. Tiklīdz attiecīgie teksti tiks noņemti no vietnes satura.


Konfidencialitātes politika

Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu reklāmu rādīšanu, ņemot vērā lietotāja iepriekšējos jūsu vietnes vai citu vietņu apmeklējumus. Izmantojot reklāmu sīkfailu, uzņēmums Google un tā partneri var rādīt reklāmas jūsu lietotājiem, pamatojoties uz viņu veikto jūsu vietnes un/vai citu interneta vietņu apmeklējumu. Lietotāji var atteikties no personalizētās reklamēšanas, apmeklējot reklāmu iestatījumu lapu. (Varat arī piedāvāt lietotājiem atteikties no personalizētajā reklamēšanā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem, apmeklējot vietni www.aboutads.info.)